Hizmetlerimiz

İtibarlı olmak mı istiyoruz yoksa itibarlı görünmek mi?

Yeni Ürün / Lansman Araştırmaları

Yeni Ürün / Lansman Araştırmaları

Tüketiciler nezdinde pazar durumu tespiti, kullanıcı bariyerleri ve gelişim alanlarını görmeyi sağlar.
Conjoint (Ürün-Fiyat Optimizasyonu)

Conjoint (Ürün-Fiyat Optimizasyonu)

Tüketicilerin satın alma tercihlerini ürünün fiyat/fayda ölçeğinde analiz ederek, markanın elde edebileceği potansiyel pazar payının hesaplanmasını sağlar.
RepMan - Kurumsal İtibar Yönetimi

RepMan - Kurumsal İtibar Yönetimi

Şirketin / Sektörlerin tüm paydaşları nezdinde «Kurumsal itibar» performansının ölçümlenmesini sağlar. Pre ve Post süreçleri ile aksiyona dayalı çözümler sunar
Marka Konumlandırma – Pazar Potansiyeli

Marka Konumlandırma – Pazar Potansiyeli

Markanın bulunduğu pazarda veya yeni pazarlarda öne çıkan özelliklerini tespit eder ve rekabet analizi ile değerlendirilmesini sağlar.
Memnuniyet Araştırmaları

Memnuniyet Araştırmaları

Markanın ilgili hedef kitle nezdindeki genel algısını ve iş süreçlerinden memnuniyeti ölçerek, güçlü ve gelişim alanlarının tespit edilmesini sağlar.
Kriz Yönetimi

Kriz Yönetimi

Yaşanan krizlerin (marka özelinde veya genel) markaya olan etkisini ölçerek, iş sonuçları ile ilişkilendirilmesini sağlar.
Reklam Testleri

Reklam Testleri

Markalar tarafından yapılan reklamın pre ve post ölçümlerle ilgili kitle nezdinde nasıl algılandığının ve etkinliğinin ölçümlenmesini sağlar.
İletişim Yönetimi

İletişim Yönetimi

Markalar tarafından yapılan iletişimin ve mesajların ilgili kitle nezdinde nasıl algılandığının ve etkinliğinin ölçümlenmesini sağlar.
Çalışan Markası

Çalışan Markası

Çalışma hayatının en önemli sermayesi olan çalışanların beklentilerinin, global, toplum ve kurum kültürü ile entegre edilerek marka olmasını sağlayabilecek stratejik verileri elde etmeyi sağlar.
Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi

Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi

Şirketlerin bulundukları bölgeye/ ülkeye sosyo-ekonomik katkıları, yatırımlarının bölge/ ülke gelişimi ve kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesini sağlar. ZENNA Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi hazırlanması sürecinde, alanında uzman akademisyen kadrosu ile birlikte hizmet vermektedir.